Alarilla Street, 72. Lantziego (01308Euskal Herria   +34 688 810 066 / +34 665 712 852

+34 688 810 066 / +34 665 712 852 +34 688 810 066 / +34 665 712 852

 info@erroiz.eus   info@erroiz.eus 

MONDAY to FRIDAY: 09:00am – 7:00pm              
SATURDAY: 10:00am– 1:30pm     MONDAY to FRIDAY: 09:00am – 7:00pm               SATURDAY: 10:00am– 1:30pm 


Alarilla Street, 72. Lantziego (01308) Euskal Herria 

+34 688 810 066  / 665 712 852

 info@erroiz.eus 


MONDAY to FRIDAY:
   
 09:00 h – 19:00 h

SATURDAY: 10:00 h– 13:30 h

Lantziego paisaje